I samarbejde med Sygehus Lillebælt og med støtte fra Innovationsfonden har virksomheden Amfitech udviklet prototypen HyMon, der diskret minder plejepersonalet om, at det nu er tid til at udføre håndhygiejne. Sundhedspersonalet bærer et navneskilt, hvori HyMon er indbygget. Patienter bærer et armbånd (alternativt anbringes en lille boks på sengen). Der monteres yderligere en HyMon boks på sprit- og sæbedispensere, hvorefter systemet kan detektere nærfelt og berøring mellem sundhedspersonale og seng/patient samt dispenser.

HyMon systemet er yderligere tilsluttet hospitalets IT-infrastruktur, hvor alle registreringer/data gemmes. En rapport om håndhygiejnen (komplians) kan derefter genereres og kommunikeres på individ-, afdelings- og/eller sygehusniveau.

HyMon kan bidrage til at løse udfordringen med hospitalserhvervede infektioner, som koster det danske samfund 1-2 mia. kr. om året. Projektet skal sikre, at håndhygiejne altid udføres efter patientkontakt. Samtidigt har projektet til formål at kortlægge, hvordan smitte spredes på et sygehus og kan derefter give personalet en forståelse af, hvordan og hvorfor ændret adfærd kan føre til fald i hospitalserhvervede infektioner.

Projektet tester prototypen i et klinisk miljø på Sygehus Lillebælt med henblik på at tilpasse HyMons funktionalitet, modne produktet/teknologien ved længere tids afprøvning og skabe klinisk dokumentation for produktets effekt (Mini-MTV).

Involverede parter
Amfitech ApS
Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus
SDU – Erhverv
SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Projektperiode
01.03.2017 – 28.02.2018

Kilde: https://www.regionsyddanmark.dk/wm499391